Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Nya tider, nya krav

Tuffare konkurrens, högre krav från både patienter och politiker – och en förändringstakt som hela tiden ökar. Det är en gemensam utmaning för dagens aktörer på såväl utbildnings- som vårdmarknaderna. Hittills har dock Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Högskola stått sig mycket väl i konkurrensen. Högskolan som firar 125 år i år rankas som en av de bästa i landet inom sjuksköterskeutbildning. Sjukhuset är ett omtalat och välrenommerat privat alternativ till den traditionella vården sedan 120 år.

När omvärlden förändras måste också Sophiahemmet utvecklas för att kunna möta de nya förutsättningarna. Det konstaterade ordförande Per Lundberg när han öppnade Sophiahemmets, ideell förening årsstämma 2009. Därför får Sophiahemmet nu en ny ledningsstruktur där högskolan, sjukhuset, forskningen och även kapitalförvaltningen samlas i den ideella föreningen. Peter Seger, i dag sjukhusets VD, är numera VD också för Sophiahemmet, ideell förening.

– Men den nya ledningsstrukturen får vi en plattare och mer effektiv organisation anpassad för att på bästa sätt uppfylla Sophiahemmets ändamål, nämligen att främja god omvårdnad genom sjukvård, utbildning och patientnära forskning, förklarade Per Lundberg.

Peter Seger tillägger:
– Genom att förenkla beslutgången kan vi lättare fatta beslut som gynnar hela Sophiahemmet utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara olika verksamhetsperspektiv. På så vis kommer vi att bättre kunna utnyttja våra samlade resurser. Samtidigt skapar vi en tydlighet i våra strukturer vilket underlättar ledningsarbetet i alla delar. Utgångspunkten för förändringsarbetet blir förutom ändamålet också hur vi gör det, och där har vi en stark tradition att luta oss mot, våra gemensamma värderingar.

De senaste åren har det skett stora förändringar på vårdområdet. Nya aktörer, som är vana att verka på en konkurrensutsatt marknad har kommit in, den politiska majoriteten har bytts samtidigt som sparkraven har blivit allt tuffare. Å andra sidan visar flera forskningsrapporter att många människor är positiva till att själva betala en del av sina sjukvårdskostnader för att slippa köer och få den allra bästa omvårdnaden.

Det gör att Sophiahemmet står inför stora utmaningar men också stora möjligheter.
– Det viktiga nu är att vi fortsätter utveckla vår verksamhet så att vi behåller vår starka position inom våra verksamhetsområden och samtidigt slår vakt om vår värdegrund. I ett sådant läge är en stark professionalism och sammanhållen ledning väldigt viktigt, säger Per Lundberg.

Sophiahemmet har en unik möjlighet genom sitt breda utbud av sjukvård, utbildning och forskning, påpekar Peter Seger:
– Vår utmaning är att dra full nytta av detta så att vårt starka varumärke fortsätter att attrahera såväl patienter och studenter som medarbetare och entreprenörer. Och vi har alla förutsättningar att klara det.

                                

Publicerad: 2009-06-25
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information