Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Tre frågor till Lars Kihlström, ordförande i sjukhusnämnden

Hur länge har du varit aktiv i Sophiahemmets styrelsearbete?
– Sedan 2007. I maj förra året då sjukhusnämnden bildades blev jag dess ordförande. Då blev jag också styrelseledamot i ideella föreningen.

Vad gör du när du inte arbetar för Sophiahemmet?
– Jag är överläkare i neurokirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset och där ansvarig för skallbaskirurgiska sektionen. Jag är även övergripande studierektor för Karolinskas specialistutbildningar till läkare inom FoU-ledningen.

Vad ser du som den stora utmaningen för Sophiahemmet?
– Att vi, i en tid då sjukvårdsmonopolet befinner sig under upplösning och fragmentering, kan vidareutveckla ekonomiskt konkurrenskraftig sjukvård och omvårdnad och samtidigt bibehålla den 100-åriga traditionen av personlig och kvalitativ vård som är Sophiahemmets varumärke.

Detta är sjukhusnämnden

Sjukhusnämnden ska vara rådgivande till ideella föreningens styrelse i frågor som rör Sophiahemmet sjukhus och bereda beslutsunderlag till styrelsen.

Ledamöterna i sjukhusnämnden, utses av föreningens styrelse. I nämnden ingår företrädare för entreprenörer, personal samt sjukhuschefen och några externa ledamöter med erfarenhet av olika sjukvård.

I nämnden sitter även fackliga representanter för sjukhuset. Nämnden ska se till att sjukhuset fullföljer Sophiahemmets ändamål att främja god omvårdnad och att verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och i enlighet med lagar och avtal.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2010-07-13
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information