Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

FoU genomsyrar vår verksamhet

Drottning Sophia hade ett starkt visionärt och handfast mål för Sophiahemmets verksamhet nämligen: ”att i anslutning till sjuksköterskeskolan upprätta ett eget sjukhus för god och tidsenlig vård åt patienter ur alla samhällsklasser”. Ett mål som är lika aktuellt i dag. En förutsättning för att kunna förverkliga denna höga ambition är insikten om betydelsen av en ständig samverkan mellan Sophiahemmets treenighet: utbildning, sjukvård och forskning.

Sophiahemmets styrelse har i forskningsfrågor förstärkts genom inrättandet av ett Forskningsutskott, som leds av styrelseledamoten professor Peter Aspelin. Forskningsutskottet är ett rådgivande organ till Sophiahemmets styrelse, högskolan och sjukhuset.

Avkastningen från Sophiahemmets kapitalförvaltning är en viktig källa till att högt uppställda ambitioner inom klinisk forskning kan förverkligas. Ett aktivt arbete pågår för att få bidrag och donationer till tydligt definierade projekt inom det kliniska forskningsområdet. Även här spelar Forskningsutskottet en viktig roll.

Forskningsanslag och stipendier går i hög utsträckning till ett antal prioriterade profilområden. I sommar invigs ett nytt forskningslaboratorium, som just förverkligats genom en donation.

Ett kreativt samspel sker mellan ett antal läkare på Sophiahemmet Sjukhus med en klinisk forskningsinriktning, oftast verksamma i centrumbildningar, med disputerade lärare och doktorander på Sophiahemmet Högskola.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot de resultat som vi kan förvänta av vårt forskningsarbete. Det kommer att vara till nytta i omvårdnaden av våra patienter.

Foto: David Bicho

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2010

 

 

Publicerad: 2012-05-31
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information