Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Drottning Sophias dröm

Florence Nightingale var inspirationskällan för den nya sjuksköterskeskola som startades i Stockholm 1884. Med hjälp av god hygien förbättrade hon krigssjukvården och grundade sedan sitt eget sjukhus i London. Drottning Sophia som hade läst hennes skrifter besökte sjukhuset och tog till sig de nya idéerna.

Fyra unga kvinnor antogs till skolan i Vasastan, och Alfhild Ehrenborg, utbildad hos miss Nightingale, blev föreståndare. Drottning Sophia insåg tidigt att välutbildade sjuksköterskor behövdes för att vården skulle utvecklas och att utbildningen måste bestå av både teori och praktik. Hon betonade att eleverna skulle väljas med omsorg för att de skulle kunna ge patienterna ”kärlek och hängivenhet”.

Snart visade sig samarbetssvårigheter med de sjukhus där eleverna praktiserade. För att ge eleverna bästa möjliga kliniska utbildning och erbjuda ” vård åt patienter ur alla samhällsklasser” byggdes det nya Sophiahemmet med sjukhus, skola och sköterskehem. I enlighet med drottningens intentioner blev det också ett vilohem för äldre sjuksköterskor.

Sophiahemmet tillkom under en intensiv utvecklingsperiod för sjukvården. Kirurgin utvecklades med narkosen och antiseptiken när man kunde operera i stället för att bara amputera skadade kroppsdelar. Vid Sophiahemmets 25-årsjubileum 1914 hade redan 16 000 operationer utförts på sjukhuset. Då hade också läkarnas protester mot den nya yrkeskåren tystnat. 506 sköterskor hade utexaminerats och de arbetade i privatvården och på sjukhus ute i landet.

Efter världskrigens krisår tog den medicinska utvecklingen ny fart med antibiotika och psykofarmaka. Vårdtiderna kortades när man upptäckte att patienterna mådde bättre av att snabbt komma på benen efter operation. Sophiahemmet har alltid legat långt fram i den medicintekniska utvecklingen. Här tillkom Sveriges första privata röntgenavdelningar under ledning av radiologins fader Gösta Forsell, och här utvecklades den första strålkniven i världen av professor Lars Leksell.

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2009

Publicerad: 2012-05-31
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information