Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Florence Nightingale

Den verkliga Florence Nightingale var, tvärtemot  myten om henne, ingen ängel. Utan en intellektuell kvinna med järnvilja och inte minst en av sin tids främsta statistiker.

Florence Nightingale. När vi hör namnet tänker nog de flesta av oss på en självuppoffrande ängel, som sinnebilden för sjuksköterskan som ser yrket som ett kall. Ingenting kunde vara mer fel.

Florence Nightingale, som föddes 1820 och dog 1910, var inte ens särskilt skicklig på praktisk sjukvård. Däremot var hon en stjärna på att organisera en effektiv omvårdnad och en av de första som både såg och kunde bevisa att god hygien är avgörande för patientens väl och ve.

Vägen dit var inte given. Det första och kanske största hindret var hennes egen, mycket förmögna familj. De förväntade sig att hon skulle leva ett traditionellt överklassliv, något som hon uppfattade som ett fängelse. Själv ville hon ut i världen och göra nytta.

Hennes egensinnighet ledde till häftiga konflikter, framför allt med modern. Inte blev det bättre när hon berättade att hon tänkte utbilda sig till sjuksköterska, ett yrke som på den tiden hade låg status.

Efter att ha utbildat sig på ett kloster i Tyskland reste hon till Turkiet för att vårda brittiska soldater som hade skadats eller insjuknat under Krimkriget. Det var där och då den mytbildning som hon själv tyckte så illa om byggdes upp.

Det som framför allt fick samtiden att hylla henne var att hon på ett år lyckades minska dödligheten på sitt krigssjukhus från 42 till 2 procent. En bedrift som hon klarade för att hon såg att det inte i första hand var fiendens kulor som dödade, utan bristen på mat, rent vatten och sanitet. Och inte minst avsaknaden av god hälso- och sjukvård.

Efter hemkomsten från Turkiet insjuknade hon med symtom från hjärtat. Men det hindrade henne inte från att arbeta hårt, även om hon under mer än 30 år gjorde det från sin säng. Därifrån byggde hon upp en helt ny typ av sjuksköterskeutbildning, arbetade för att reformera den brittiska sjukvården och ledde ett ombyggnadsarbete av vattenledningssystemet i den indiska staden Madras. Hon var för övrigt en av den brittiska regeringens främsta experter på Indien, ett land som hon dock aldrig satte sin fot i.

Mer förvånande för många i dag är att hon anses ha varit en av sin tids främsta statistiker. De cirkeldiagram som vi än i dag använder i olika presentationer utvecklades av henne för att tydliggöra hur betydelsefull god vård och hygien var för patienters överlevnad.

Från sin säng skrev hon även feministiska stridsskrifter men valde trots det att inte ta strid för kvinnlig rösträtt. En ståndpunkt som nog mest berodde på att hon inte hade tid att delta aktivt i kampen – och att hon ansåg att hon fick större verklig makt om hon verkade i det fördolda.

För Sophiahemmet har Florence Nightingale en alldeles speciell betydelse. Drottning Sophia såg Florence Nightingale som sin främsta inspiratör när hon startade sin sjuksköterskeutbildning. Men idéer som där såg dagens ljus var så omdanande för den svenska samtiden att eleverna hade svårt att få praktikplatser. Det bidrog till att hon senare startade Sophiahemmet Sjukhus.

Text: Per Westergård
Foto: TT/Scanpix/AP

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2015

Publicerad: 2016-01-29
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information