Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

Jag vill fortsätta med det prinsessan Christina påbörjat

Den 1 januari 2016 utsågs prinsessan Sofia till hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening. Hon efterträdde då prinsessan Christina, fru Magnuson som hade haft uppdraget i 44 år. Sophianytt har fått en exklusiv intervju med prinsessan Sofia om hur hon ser på uppdraget och Sophiahemmet generellt.

Hur känns det att efterträda prinsessan Christina, fru Magnuson?
– Det är väldigt hedrande att ha fått möjligheten att ta över hedersordförandeskapet efter prinsessan Christina. Prinsessan Christina har ett långt och gediget engagemang för Sophiahemmet och dess verksamhet och min ambition är att fortsätta det hon påbörjat.

Prinsessan har varit på besök på Sophiahemmet vid flera tillfällen, vad har speciellt fångat intresset?
– Sophiahemmet ligger i framkant med forskning och teknisk utveckling. Det har varit väldigt intressant att få besöka de många olika verksamheterna och få en inblick i det dagliga arbetet. Jag överraskades över att, förutom sjukhuset och högskolan, så ligger även forskning under Sophiahemmets vingar. Vilket är perfekt eftersom alla områden går hand i hand. Det som har fångat mitt intresse mest är Sophiahemmets höga ambition att sätta människan främst i alla led inom dess vård och omsorg.

Vad ser prinsessan som sin främsta uppgift som hedersordförande?
– Det är först och främst viktigt för mig att sätta mig in i Sophiahemmets verksamhet och i aktuella frågor inom vård och omsorg. Vård och omsorg är något vi alla berörs av och
för att ha en bra folkhälsa måste vi ha en bra vård. Sedan avser jag som hedersordförande att underhålla den kungliga tradition som finns på Sophiahemmet.

Hur ser prinsessan på drottning Sophias vision om en god och tidsenlig  vård för människor ur alla samhällsklasser?
– Det är väldigt viktigt. Alla människor bör få ta del av de främsta förutsättningarna inom vården. Att Sophiahemmet håller fast vid drottning Sophias vision ser jag som mycket positivt.

När drottning Sophia startade Sophiahemmet och sjuksköterskeutbildningen i slutet av 1800-talet var det något helt nytt. På många sätt var drottningen ovanligt framsynt och var mycket öppen för nya idéer. Ser prinsessan drottning Sophia som en förebild och i så fall på vilket sätt?
– Absolut, drottning Sophia var banbrytande – hennes arbete med att hjälpa fattiga och sjuka var det första steget i ett engagemang för utsatta. Hon fick utstå mycket skepticism för sin övertygelse och jag tycker alltid att man är ett föredöme när man står stark i sin vision om ett bättre samhälle för alla människor.

– Drottning Sophia initierade en sjuksköterskeutbildning innan själva Sophiahemmet grundades. Den grund, och utbildning, som Sophiahemmet ger Sophiasystrarna visar vilken förebild drottning Sophia var och jag anser att det är viktigt att bevara och vårda denna tradition.

Har prinsessan några egna erfarenheter av bra respektive dålig sjukvård?
– Jag har främst haft goda erfarenheter men är väl medveten om att det finns stora utmaningar inom sjukvården.

Prinsessan har tagit del av Sophiahemmets traditioner på nära håll. Vad tycker prinsessan om traditioner och varför är de så viktiga på en plats som Sophiahemmet?
 – Traditioner skapar ett sammanhang och kan ge trygghet vilket jag tror är viktigt i en verksamhet där mycket handlar om ständig utveckling och mycket utmaningar. Examenshögtiden är väldigt högtidlig och görs med mycket stolthet, något jag önskar att alla sjuksköterskestudenter kunde få uppleva. Det är de som är vardagshjältar.

Text: Inger Sundelin
Foto: Erika Gerdemark, kungahuset.se

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 2 2016

Publicerad: 2017-01-03
  Skriv ut        Kommentera sidan
 © Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information