Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
För Sophiasystrar
För studenter
SophiaNytt
Årsberättelse
Restaurang
Medlemsservice
 

För Sophiasystrar

Med Sophiasyster avses legitimerad sjuksköterska som genomgått sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Samstiftelsen Solhemsstiftelsen
Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium Sophiasystrar och ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Samstiftelsen för rehabilitering
Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium Ekonomiskt behövande/rehabilitering
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond
Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium Nyexaminerad sophiasyster
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning

Under april och oktober innevarande år
Ansökan skickas till Sophiahemmet, ideell förening

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar
Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium Sophiasyster
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av maj och november årligen
Ansökan skickas till Sophiahemmet, ideell förening

Helge A:son Johnsons fond
Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

 

 
 
  Skriv ut    Kommentera sidan
 
 
   Visa alla
© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information