Hem
Historia
Ideell förening
Bidrag och stipendier
För Sophiasystrar
För studenter
SophiaNytt
Årsberättelse
Café
Restaurang
Medlemsservice
 

Bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt. Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Vad innebär ekonomiskt behövande?
Vi följer skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 186 000 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2019 innebär 46 500kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 186 000 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 186 000 + 46 500 + 46 500, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 279 000 kr).

Vad gör FVO?
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande.

Mer information eller frågor
Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till Sophiahemmets Ekonomichef tel 08-406 20 18.

För Sophiasystrar

För studenter

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Skriv ut    Kommentera sidan
 
 
   
SophiaNytt
En strålande framgång
Sophiahemmet – ett år av berättelser
Prinsessan Christina Sophiahemmets hedersdoktor
100­-årig Sophiasyster med näsa för äventyr© Sophiahemmet   Valhallavägen 91   Stockholm   Telefon 08-406 20 00   Kontakt   Information