Sidtitel: För Studenter
Utskrivet: 2021-09-20 13:45:21
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa.asp?sida=42
Sidansvarig: (@sophiahemmet.se)

För Studenter

För studenter

Studenter som studerar vid Sophiahemmet  Högskola kan söka ur de fonder som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar. Vänligen observera kriterierna för varje fond.

Augusta Karlsson Fond
Utdelas till i Småland födda ekonomiskt behövande studenter vid Sophiahemmet Högskola och främst till dem som är födda i Växjö eller Vetlanda som hjälp till deras utbildning.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Samstiftelsen Professor Gustav Söderlunds fond II
Stipendier till studenter vid Sophiahemmet Högskola, vilka under sin utbildning är i behov av ekonomisk hjälp.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Samstiftelsen för rehabilitering
Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller tids vila.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 maj och 1 november
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

För nyexaminerade Sophiasystrar

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond
Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium Nyexaminerad Sophiasyster
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till Sophiahemmet, ideell förening