Sidtitel: Akuttransport anno 1901
Utskrivet: 2021-09-20 13:36:15
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visaprint_promo.asp?promo_ID=42

Akuttransport anno 1901

Drottning Sophias hästdragna ambulans från 1901: Ambulansvagnen inklusive två bårar köptes in från Tyskland av Drottning Sophias förening och placerades vid brandkåren i Norrköping ”för att använads för transport av personer som blivit vid olycksfall skadade samt för flyttning av hemmet till sjukhuset af icke epidemiskt insjuknade”. Ambulansen och mycket mer kan ses på Brandkårsmuseet i Simonstorp. Läs mer på www.brandkarsmuseet.se