Sidtitel: Servicecenter - Bakom kulisserna
Utskrivet: 2021-09-20 13:18:16
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visaprint_promo.asp?promo_ID=51

 

 

 

Servicecenter - Bakom kulisserna

Servicecenter är den enhet på Sophiahemmet som har det bredaste verksamhetsområdet. Från bröd och tvätt till it och värmepannor.

Tvätteri, telefonväxel, it-support, kök och restaurang. Samt allt som rör fastighet, drift och vaktmästeri. Sophiahemmets servicecenter består av en bred verksamhet där många olika yrkeskategorier förenas.

– Jag brukar säga att vi är oljan i maskineriet. Vår uppgift är att se till att alla verksamheter kan ägna sig åt det som är deras område, förklarar Thomas Heibert, ansvarig för servicecenter.

En vanlig vardag arbetar cirka 850 personer på Sophiahemmet och närmare 35 av dem tillhör servicefunktionen. I samband med Sophiahemmets nya koncernstruktur som gick i kraft förra året bildades också dagens gemensamma servicecenter.

– Vi såg möjligheter att bli effektivare och mer serviceinriktade genom sammanslagningen, inte minst inom it och drift., säger Thomas Heibert.

Med den nya organisationen har vi börjat använda ett gemensamt felanmälan- och beställningssystem via intranätet. Det ger oss bättre översikt över alla beställningar. På så vis kan alla se vilka uppdrag som är beställda, vem som ansvarar för utförandet och status på det.

–Man ska snabbt kunna göra en felanmälan och inte behöva jaga en särskild person på telefon. Nu fungerar systemet jättebra, men vi fortsätter att finslipa detaljerna. säger Thomas Heibert.

På servicecenter stannar man länge. Bosse Carlsson, som fixar allt som handlar om ventilation, började 1977 och Britt- Marie Eriksson på tvätten redan 1969. Den enda rookien som Sophianytt hittar är Maria Karlsson, arbetsledare på tvätten.

– Jag har bara varit här en månad, säger hon samtidigt som hon nålar en ny gardinvåd, fast jag har ju i och för sig jobbat på vaktmästeriet i 20 år innan...

Utöver tvätt och pressning av Sophiahemmets personalkläder sköter tvätteriet också mindre sömnadsarbeten. De stora tvättmängderna, som operationskläder, handdukar och lakan skickas dock i väg till en extern leverantör: Leitex.

Under en rundvandring mellan servicecenters olika avdelningar kan kontrasten knappt vara större än mellan det ljusa, tvättmedelsdoftande tvätteriet och driftens slitna maskinrum. Hit har inte renoveringsivern nått, men varken oljelukt och buller gör sig påminda. Miljön är lugn och tyst sedan bytet till fjärrvärme för tre år sedan.

I driftscentralen finns också sjukhusets reservkraftverk som testas en gång i månaden. En god påminnelse om hur sårbart Sophiahemmet skulle vara utan en serviceavdelning som levererar just det de ska: service.

Text: Christina Bild
Foto: David Magnusson

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2010