Sidtitel: Det sitter i väggarna
Utskrivet: 2021-09-20 13:02:12
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visaprint_promo.asp?promo_ID=77

Det sitter i väggarna

De drygt tjugo år som Per-Olov, P-O för de flesta, Ström varit fastighetschef är förmodligen en av de mest expansiva perioderna i Sophiahemmets historia. Nu är det snart dags för P-O att gå i pension och ta hand om de egna husen i stället.

Hela 33 000 kvadratmeter fördelat på 16 byggnader. Det är vad P-O Ström ansvarat för under sin tid på Sophiahemmet. Flera av husen har tillkommit under hans drygt 20 år som fastighetschef, andra har funnits där sedan slutet av 1800-talet och har successivt byggts om och anpassats för nya tider och nya verksamheter.

– Den mest hektiska perioden var 2011–2013 då vårdval infördes. Då genomförde vi ett tjugotal verksamhetsanpassningar för att göra lokalerna ändamålsenliga och det var en flyttkarusell utan dess like, säger han.

– Den stora utmaningen är att bygga med pågående verksamheter. Att inte störa patienter och personal allt för mycket och se till att arbetet på klinikerna har kunnat pågå utan avbrott. Som tur är har förståelsen från personal och patienter varit mycket stor.

P-O kom till Sophiahemmet 1994, då som konsult från Newsec, specialiserat på fastighetsvärdering och förvaltning.

– Jag gillade stämningen. Historien, långsiktigheten och stoltheten hos de som arbetar här och styrkan i Sophiahemmets varumärke. Det var lätt att trivas här, både med människorna och med arbetsuppgifterna.

Att han skulle arbeta med fastighetsförvaltning var inget han planerade då han började läsa till byggnadsingenjör på Åsö gymnasium i början av 70-talet.

– Faktum är att jag först utbildade mig till snickare men insåg ganska snart att jag inte ville hålla på med det hela livet.

Det första stora byggprojektet på Sophiahemmet som P-O blev involverad i var installationen av sjukhusets andra magnetkamera. Ett riktigt nagelbitarprojekt, där det handlade om att spränga ut innergården för att bereda plats.

– Samtidigt startade vi arbetet med att ta fram underlag för en detaljplan för området, det för att göra plats för ytterligare byggnader. Detaljplanen blev godkänd 1996 och samtliga av dessa byggprojekt är genomförda i dag.

Det första byggprojektet var nybyggnaden av H-huset. Det stod klart 1998 och inrymmer i dag UltraGyn och BB Sophias mottagning.

Det andra var tillbyggnaden och ombyggnaden av Ohuset för att göra plats för flera operationssalar, Capio Artro Clinic samt undervisningslokaler, bibliotek och samlingssalar för högskolan. Huset stod klart 2007.

Det tredje projektet – som det ser ut nu – och sista byggnationen av det stora femvåningshuset avslutades 2013 och innehåller Sveriges enda renodlade förlossningssjukhus BB Sophia.

– Förutom de här stora projekten har vi gjort stora förändringar av de befintliga byggnaderna. Installerat fjärrvärme, fjärrkyla, dragit om el, förbättrat ventilation och gjort klimatanpassningar, berättar P-O. Vi har även byggt om alla hissar för att motsvara de nya kraven med skyddsdörrar och tal som informerar om vilket våningsplan den befinner sig på.

– De gamla husen är naturligtvis svårare att förändra i jämförelse med de nya byggnaderna, speciellt med tanke på bärande väggar och liknande, men jag tycker vi har lyckats förhållandevis bra också med dem. Att lokalerna är anpassningsbara är oerhört viktigt i en verksamhet som den här. Vissa har byggts om tre-fyra gånger bara under min tid.

Åren på Sophiahemmet har varit spännande och givande, tycker han.

– Visst är det en utmaning att bygga om gamla hus till modern standard, speciellt som vi av kulturminnesskäl inte får förändra något exteriört. Men jag tycker inte att det har varit speciellt mycket krångel. Det har varit lätt att ta beslut, här finns inga långa beslutstider, när styrelsen fattat beslut kan vi i princip sätta i gång direkt,

– Det roligaste och det som jag är mest stolt över är att jag har fått vara delaktig från början till slut i byggprocessen och att jag sedan fått vara med att förvalta de hus jag varit med om att uppföra. Överhuvudtaget tycker jag att det är viktigt i det här jobbet att ha goda kontakter med duktiga konsulter, entreprenörer och leverantörer där man har det gemensamma målet att det ska bli en långsiktigt bra lösning för Sophiahemmet.

Nu börjar snart ett nytt skede i P-O:s liv. Han går i pension i sommar och kommer äntligen att få tid för sina egna uppskjutna husprojekt, villan i Tungelsta och sommarhuset i skärgården.

– Jag kommer att göra en del förbättringar och renoveringar, men i lagom takt. Det finns mycket annat som jag också vill göra nu när jag får tid.

Text: Inger Sundelin
Foto: Samir Soudah