Sidtitel: Drottning Sophias banbrytande livsgärningar
Utskrivet: 2021-09-20 13:22:53
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visaprint_promo.asp?promo_ID=88

Drottning Sophias banbrytande livsgärningar

I dag är drottning Sophia mest känd som den som grundade Sophiahemmet. Hon är värd att bli ihågkommen för mer än så. Hon var en verklig banbrytare inom  många fler områden.

Drottning Sophias livsgärning är förknippade med hennes insatser för den svenska sjukvården. Först genom att starta Drottningens sjuksköterskeskola och senare genom att vara med och grunda Sophiahemmet. Verksamheter som framför allt förändrade synen på sjuksköterskans roll och utbildning.

Hon värnade inte bara de sjuka, hon tog även initiativ till Drottningens Skyddshem, en stiftelse som skulle ”ge vård och skydd åt kvinnor som straffats för brott”. Tack vare hennes, för sin tid, revolutionerande tankar fick 500 kvinnliga fångar en möjlighet att komma tillbaka till samhället.

Blicken var dock  inte bara vänd mot enskilda människoöden, hon intresserade sig lika mycket för de stora skeendena. Bland annat oroade hon sig för den omfattande militära upprustningen som pågick runt om i Europa i slutet av 1800-talet. Det skulle, menade drottningen, förr eller senare leda till krig och många sårade soldater och därför tog hon initiativ till ”Drottning Sophias Förening för understödjande av härens och flottans sjukvård”. Föreningen såg till att förbereda 250 sjuksköterskor för insatser i händelse av krig.

Drottning Sophia föddes den 9 juli 1836 i södra Tyskland som den yngsta i en skara av sju syskon. År 1856 träffade hon den svenske prinsen Oscar och ett år senare flyttade det då äkta paret till Sverige. Då hade hon både hunnit med att läsa på om sitt nya hemlands historia och lärt sig att tala både svenska och norska.

Även när det gäller synen på barn var hon före sin tid, inte minst när det handlade om uppfostran  av  de  fyra  egna  barnen  Gustaf, Oscar, Carl och Eugen. Bland annat hävdade hon att de inte skulle behandlas som prinsar utan som människor. Därför sattes de i vanlig skola, och dit fick de promenera på egen hand. Lika uppseendeväckande för sin tid var det att drottning Sophia ammade äldste sonen Gustaf.

Under stora delar av sitt liv var drottningen både religiöst och politiskt engagerad. Inte minst när unionen mellan Sverige och Norge knakade i fogarna. Hon manade först till försoning mellan länderna. När unionsupplösningen trots allt var ett faktum 1905 gav hon råd till maken Oscar II och sonen kronprins Gustaf, vilket historiker anser bidrog till att delningen gick fredligt till.

In i det sista låg utbildningen av Sophiasystrar henne varmt om hjärtat. Det sista evenemanget hon deltog i var examenshögtiden den 3 december 1913, endast veckor innan hennes bortgång.

– Många av hennes gärningar är bortglömda i dag. Hade hon levt i dag och gjort motsvarande banbrytande insatser hade hon varit världsberömd, säger Stig Dahlin som i fjol producerade en utställning om hennes liv på Sofiero slott.

Text: Per Westergård

Tidigare publicerad i SophiaNytt nr 1 2016